top of page

NRT הוא אירגון שמטרתו לשפר את חייהם של האנשים, לבנות שלום ושימור של הסביבה הטבעית.

NRT מורכב מ- 43 קהילות שונות, הנהנות משיתוף ידע ומניהול משותף. הארגון הוקם במטרה לפתח דו קיום אקולוגי בין חיי הבר והקהילות החקלאיות החיים באותם אזורים.

NRT1.jpg
Button

את מי אנחנו משרתים?
NRT הינו ארגון גג המעניק שירות ייעוץ והכשרה לקהילות חקלאיות מקומיות העוסקות בגידול עדרי בקר וחקלאות. הייעוץ נועד לעזור בניהול שטחי קרקע באופן שיאפשר רווחה כלכלית לקהילות במקביל לשיפור תנאי המחייה ויצירת תשתיות של חינוך, רפואה ומים נקיים.


באיזה אופן מנוהלת NRT?
NRT מנוהלת על ידי מנהיגי השבטים. המטרות הן:
•    תיאום בין הנהגות של שבטים מקומיים להגברת שיתוף הפעולה
•    הפעלת בתי משפט לפתרון סכסוכים בין שבטים בדרכים לא אלימות
•    תיאום בנוגע לניהול שטחי רעיית בקר וצאן באופן שמשאיר חלק מהסביבה לטובת חיי הבר
•    פיתוח משותף של יוזמות עסקיות שאינן פוגעות בסביבה
•    גיוס כספים עבור הפעילות השוטפת של הארגון
•    ייעוץ והדרכה בנושא ניהול תשתיות קרקע, חינוך וחקלאות
•    הדרכה לגבי מדידת וניטור ביצועים כלכליים ושיפורם

NRT2.jpg

מועצת המנהלים של NRT מורכבת מנציגים נבחרים של כל חברי האיגוד. בראש המועצה מכהן כיום דוד לקומט (קלאמה), וסגניתו חביבה טאדיכה (בליקו).

NRT3.jpg
NRT4.jpg

אנו גאים להיות שותף מייסד של האגודה לשימור חיות בר בקניה, אשר כל הגופים של NRT חברים בה.

NRT5.jpg

ההתחלה
ב
מאה העשרים צמצם ציד בלתי חוקי את אוכלוסיית הקרנפים בקניה מ-
20,000 פרטים ב-1960 לפחות מ- 500 והפך את הקרנפים לחיה בסכנת הכחדה חמורה. ההכרה בצורך הדחוף במרחב מוגן לקרנפים הובילה להקצאת שטח (שהיה שייך למשפחת קרייג) בסוואנה שמצפון להר קניה ששמו "ליאווה". בתחילה הוגדר שטח של 20,000 דונם לפרויקט, ומאוחר יותר גדלה השמורה ל-620,000 דונם.
ככל שמספר חיות הבר בשמורת ליאווה עלה, התברר ששימור לטווח ארוך הוא יעיל רק במידה שהוא גם מיטיב עם הקהילות המקומיות באזורים הסמוכים לשמורה.
הרעיון לערב שבטים מקומיים בשימור חיות הבר עלה בשנת
1995, לאחר פגישה בין איאן קרייג  ובין הקהילה "איל נגווסי" מצפון. זקני הקהילה הוזמנו לבקר בליאווה, ולהתרשם מהאופן בו תיירות המבוססת על צפייה בחיות הבר הינה עסק מניב.  כיום האזור כולל סה"כ שטח של 42,000 קמ² הגדול פי שתיים משטחה של מדינת ישראל.

NRT 6.jpg

איל נגווסי ונמוניאק היו שני הארגונים הראשונים שהחלו לפעול בשטחי השמורה. לאחר זמן קצר, ניכר היה כי ניתן לשנות את אופן ניהול הקרקע באופן שמאפשר שגשוג של חיות הבר ובה בעת מגדיל את רווחת התושבים המקומיים. הצלחות אלו תרמו להתגייסות של קהילות נוספות, שביקשו להקים איגודים משלהם.
בשנת
2004, פרנסיס אולה קאפארו, יו"ר האסיפה הלאומית של קניה ויו"ר חבר הנאמנים של ליווה, החליטו על הקמת ארגון גג חדש שיספק הדרכה, הכשרה וגיוס כספים עבור מספר גדל והולך של קהילות המעוניינות בשימור. כך נולדה קרן ריינג'לנד הצפונית.
כיום, שימור חיות הבר
NRT ושמורת ליאווה מנוהלות בנפרד, אולם שני הארגונים עדיין נהנים מיחסי עבודה הדוקים. המטה של NRT נמצא בליאווה. שמורת ליאווה ממלאת תפקיד מרכזי במתן תמיכה לוגיסטית ל- NRT ויש בה מרכז מבצעים משותף המאפשר ל- NRT ולצוותי ביטחון מקומיים לחלוק מידע עם משטרת קניה ושירות חיות הבר של קניה על ציד בלתי חוקי של חיות בר וגניבת בעלי חיים, ולאפשר התערבות משטרתית במידת הצורך.

bottom of page